Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hastighetsmätningar med LDV-teknik nedströms en plötslig expansion. Del 2: Experimentella resultat

Hastighetsmätningar med LDV-teknik nedströms en plötslig expansion. Del 2: Experimentella resultat Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-25
Rapportnummer: (FOA C 20736-2.1)
Nyckelord Hastighetsmätningar, plötslig expansion, LDV-teknik, LDV-technique, volicity measurement
Sammanfattning I rapporten redovisas detaljerade hastighetsmätningar i strömningsfältet nedströms en plötslig expansion, samt en diskussion av osäkerhetskällorna i mättekniken och de därav följande osäkerheterna i resultaten. Dessutom görs en jämförelse med vissa andra publicerade studier av en likartad geometri. Denna rapport utgör den andra i en serie av tre. I den avslutande rapporten kommer jämförelser med beräkningsresultat att redovisas.
Abstract Detailed LDV-measurements downstream a sudden expansion, together with a thorough discussion of the experimental uncertainties, are reported. Comparisons with results from other studies of similar geometries are also made. This report is the second in a series of three. In the closing report, comparisons with numerical predictions will be presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182