Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ASSAR, Ada-implementerad styrautomat för slutfasstyrd artilleriammunition. Förstudie. Version 1.1.

ASSAR, Ada-implementerad styrautomat för slutfasstyrd artilleriammunition. Förstudie. Version 1.1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlsson Mats, Wengelin Daniel, Asplund Lars, Assarson Åke, Harling Staffan
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-19
Rapportnummer: (FOA C 20739-2.1)
Nyckelord Ada, styrautomat, slutfasstyrd, SOFRAM
Sammanfattning Det är önskvärt att förbättra precisionen och förlänga skottvidden hos vårt eldrörsartilleri. Den förbättrade precisionen kan nås genom slutfasstyrning av ammunitionen, SLUFA. I denna förstudie har kraven och förutsättningarna för ett SLUFA-koncept studerats. Det föreslagna konceptet bygger på en syftbäringsstyrd SOFRAM-granat med en CCD detektorbaserad målsökare. Granaten skall styras med roder och vara försedd med en RSV-stridsdel. Huvudstudien har som främsta mål att implementera styrautomaten på ett datorsystem med Ada som programmeringsspråk. Datorsystemet skall byggas som ett löst kopplat multiprocessorssystem.
Abstract It is desirable to enhance the precision and widen the range of our artillery. The improved precision can be achieved through guided munition. In this report are the requirements and possibilities for a smart munition concept presented. The proposed concept is based on a proportionally navigated SOFRAM shell with a CCD target sensor. The control is actuated by aerodynamical control surfaces. The warhead is a shaped charge. Future work aims at implementing the control system using the Ada language. The testbed is to be built using a loosely multiprocessor system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182