Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett statistikpaket i Ada

Ett statistikpaket i Ada Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Roman Nils
Ort: Stockholm
Sidor: 63
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-02-22
Rapportnummer: (FOA C 20740-2.7)
Nyckelord Statistik, konfidensintervall, statistiska funktioner, Ada, datainsamling
Sammanfattning Rapporten beskriver uppbyggnaden av och funktionen hos ett system för statistisk analys av data. Systemet är skrivet i programmeringsspråket Ada. De statistiska formler som utnyttjas i systemet återges fullständigt. Till de algoritmer som används vid beräkningen av fördelningsfunktioner och kvantiler lämnas endast en kort beskrivning samt en litteraturhänvisning. Systemets viktigaste delar är tre Ada-paket som innehåller rutiner, för insamling av data, för konfidensintervallsbildning och för beräkning av de vanligaste fördelningsfunktionerna och kvantilerna. Då systemet består av Ada paket kan dess rutiner dels användas i fristående program for analys av data som lagras på externa filer, dels integreras direkt i simuleringsprogram som har behov av omedelbar statistisk analys.
Abstract This report describes the construction and the function of a statistical analysis system, written in the programming language Ada. The report also contains a brief description of statistical formulas used in the system and of some algorithms used in the calculations of distribution functions and percentiles. The most important parts of the system are three Ada-packages which contain routines for collection of data, for calculations of intervals of confidence and for calculations of the most common distribution functions and percentiles. Since the system consists of Ada-packages, its routines can be used as well in independent programs to perform statistical analysis on data stored on external files, as directly in large simulation programs with immediate need for statistical analysis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182