Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datorstödd kodning av inläsnings- och kommandostyrningsrutinerna i ett interaktivs beräkningsprogram

Datorstödd kodning av inläsnings- och kommandostyrningsrutinerna i ett interaktivs beräkningsprogram Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magnusson Arnold
Ort: Stockholm
Sidor: 72
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-27
Rapportnummer: (FOA C 20742-2.1)
Nyckelord Datorprogram, datorstödd kodning, interaktiv inläsning, FORTRAN, PDP 11, VAX, IBM PC, DEC 10
Sammanfattning Rapporten utgör beskrivning och användarhandledning för ett program, som används för att skriva källkoden till den interaktiva inläsnings och kommandodelen i ett nytt eller befintligt beräkningsprogram. Det är speciellt lämpligt för moderniseringav äldre FORTRAN-program med inläsning från hålkort varvid den enda ändringen som behövs är införande av ett par INCLUDE-satser och kommentarmärkning av tidigare inläsning från terminalen med möjligheter att lista och ändra ingångsvärderna. Frågorna uppdelas lämpligen under olika kommandon/rubriker och kan förses med hjälptext och kontroll av storleksordning. Den erforderliga programmerarinsatsen reduceras från manmånader till dagar. Programmet, som kallas ARNOLD, har en inläsningsdel som är skriven med sig självt varför gränssnittet mot användaren är detsamma. Många hjälptexter underlättar användningen.
Abstract This report is the manual and users guide of a program that is used to write the source code of the routines reading data and commands from the terminal in any computer program. Knowledge of programming is not required. Specially it is useful when changing old programs, that read data from punched cards, to new interactive versions. The new routines accept commands that make it easy to change and list data before starting the calculations. The questions can have on-line help and the answers be checked before they are accepted. The only modification needed in the old programs is deleting the READ- statements and writing som new INCLUDE lines. The program used is called ARNOLD and reduces the time needed to convert a code from months to days. Due to all the help commands it is very easy to use.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182