Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Attackflygets förmåga att uppträda i mörker och nedsatt sikt.

Attackflygets förmåga att uppträda i mörker och nedsatt sikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-02-22
Rapportnummer: (FOA C 20745-2.5)
Nyckelord Attackflyg, attackrobotar
Sammanfattning I försvarets olika studier diskuters ofta vilken förmåga attackflyget har att uppträda i mörker och nedsatt sikt. FOA:s sektion för robotsystem har därför gjort en sammanställning av: antalet attack-, bombflygplan och attackhelikoptrar i NATO och WP idag - den totala vapenlasten för attack- och bombflyget - antalet attack- och bombflygplan i USA 1988 och 1995 - antalet attackrobotar i USA 1988 och 1995. Flygplanen delas in i olika klasser efter sina siktessystem. För att belysa utvecklingstendenserna redovisas läget i USA idag (hösten 1988) och 1995. Idag finns det få flygplan med förmåga att anfalla små och rörliga mål i mörker, men situationen förändras snabbt, främst genom att FLIR-kapslar anskaffas till de befintliga flygplanen.
Abstract In the different studies conducted by Swedish defence, there are often discussions about the night and adverse weather capabilities of ground attack aircraft. This report is a review of: - the quantity of attack aircraft (including helicopters) and bombers, that are operational in NATO and WP - the total load capacity of all attack aircraft - the US inventory of air-to-surface missiles. The aircraft are divided into different classes according to their night and adverse weather capabilities. To illustrate the short-term trends, the situation in the US is shown both for 1988 and 1995. Presently there are not many aircraft, that are capable of attacking small, nonstationary targets at night. The situation is, however, changing rapidly with the further procurement of FLIR pods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182