Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Initialverkan. Verkan av inneslutna explosioner.

Initialverkan. Verkan av inneslutna explosioner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Forsen Rickard
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-05-24
Rapportnummer: (FOA C 20747-2.6)
Nyckelord luftstötvåg, innesluten explosion, tryckmätning, byggnader
Sammanfattning En typisk lägenhet i ett bostadshus av betong kan delas in i sektioner på ca 125 m3 begränsade av betongväggar. Vid en explosion av en 250 kg:s minbomb (50% trotylekvivalens) i en sådan sektion blir laddningstätheten (sprängämnesmängden i förhållande till rumsvolymen) ca 1 kg/m3. För att simulera omgivande konstruktioners hastighet efter en innesluten explosion i ett sådant bostadshus har två experiment gjorts med 8 m3 stora volymer med väggtjocklek och armering i full skala samt fyra modellexperiment där all geometrisk nedskalning skett i skala 1:4. I båda experimentserierna var laddningstätheten 1 kg/m3. Såväl höljeslösa laddningar som laddningar med splitteravgivande stålhölje har använts. Experimenten tyder på god överensstämmelse mellan experimenten i fullskala och modellskala vad gäller hastigheter hos omvigande konstruktioner. Vid experimenten erhölls hastigheten 35-40 m/s med höljeslös laddning och 25-30 m/s med laddning omgiven av splitteravgivande stålhölje. Resultaten av experimenten har jämförts med beräknade värden
Abstract A typical apartment in a residential building with load bearing concrete walls can be divided into sections between the concrete walls with approximately 125 m3 volume. Considering the detonation of 250 kg General Purpose Bomb (approximately 50 % charge weight ratio) in such a section the loading density (i.e. the weight of the high explosive divided by the volume of the section) will be approximately 1kg/m3. In order to simulate the debris launch velocity produced by an internal explosion in such a building, two experiments with 8 m3 confinements with wall thickness and reinforcement in full scale have been made. The loading density were 1kg/m3 in all the experiments and both uncased and steelcased charges were used. The experiments in 1:4 scale indicate good agreement with full scale experiments. The resulting debris launch velocity was found to be 35-40 m/s for uncased charge and 25-30 m/s for the steelcased kcharge. The experimental results are compared to theoretically evaluated

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182