Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ML 14 - Program för skattning av parametrarna i en normalfördelning samt bestämning av konfidensnivåer.

ML 14 - Program för skattning av parametrarna i en normalfördelning samt bestämning av konfidensnivåer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Henrik
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-05-24
Rapportnummer: (FOA C 20748-2.3)
Nyckelord normalfördelning, Maximum Likehood, stickprov, olinjär funktionsanpassning
Sammanfattning En normalfördelning anpassas till utfallet av en mängd stickprov, som vart och ett kan ge värdet "sann" eller "falsk". Detta sker genom att söka maximum för en funktion av två varialber, Maximum Likehood-funktionen. Ett Fortranprogram och ett miniräknarprogram presenteras. Vidare visas hur en stickprovsserie kan styras genom att betrakta termerna i andraderivatan av funktionen.
Abstract A standard distribution is adapted to the results of a series of sampling tests, each with a result of "true" or "false". This is implemented by finding the maximum of a function of two variables, the maximum likehood-funktionen. A Fortran programme and a calculator programme is provided. A method to guide the sampling test by examining the function derivates is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182