Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vidareutveckling och provning av X-systemet ett programsystem för dynamisk definition av kommandospråk.

Vidareutveckling och provning av X-systemet ett programsystem för dynamisk definition av kommandospråk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Koistinen Jari
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-05-24
Rapportnummer: (FOA C 20750-2.7)
Nyckelord grammatiker, kommandospråk, UIMS, interpretatorer, pursergeneratorer
Sammanfattning Denna rapport beskriver resultat från utvärdering och förbättring av ett system för dynamisk definition av kommandospråk. Systemet kallas för X-systemet. Grammatikbeskrivningarna lagras på vanliga textfiler, som kontinuerligt används av systemet för att kontrollera korrektheten hos de av användaren givna kommandosekvenserna. Systement används som ett gränssnitt mellan applikationen och användaren. Utvärderingen avser användbarhet, grammatikbeskrivningar och prestanda. Förbättringar har gjorts med avseende på grammatikbeskrivningar och praktisk användbarht. Systemet jämförs också med andra existerande system av samma typ.
Abstract This report describes results enclosing evaluation and improvement of a syst3em made for dynamic definition of command languages. The system is called the X-system. Grammar descriptions are stored on ordinary text files, and are continuously used by evaluation concerns usefulness, grammar descriptions and ability to implement realistic applications. Improvements have been made with respect to grammar descriptions and ability to implement useful applications. The system has also been compared with other existing systems of similar type

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182