Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Test number 1 of propellant for rocket motor ARC MARC 133

Test number 1 of propellant for rocket motor ARC MARC 133 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anderson Bert, Sanden Roland
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-06-28
Rapportnummer: (FOA C 20756-2.1)
Nyckelord aging composite propellants, burning rate, tensile properties, hardness, adhesion, glass transition temperature
Sammanfattning Avsikten med denna undersökning har varit att ta fram referensvärden för framtida åldringskontroller. Två motorer har undersökts. Den ena brändes statiskt vid -25 C. Den andra togs isär och krutet undersöktes. Krutundersökningen omfattade dragprovning och hårdhetsprovning samt undersökning av forbränningshastighet, glasomvandlingstemperatur och isoleringsvidhäftning.
Abstract The intention of this investigation is to get reference values for judging future aging tests. Static firing at -25 C with recording of the thrust was carried out with one rocket motor ARC MARC 133. Laboratory tests were carried out with propellant from another motor and from propellant cast in carton. The laboratory tests contained tensile test, hardness, burning rate, glass transition temperature and adhesion of liner.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182