Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Numerisk simulering av turbulent strömning nedströms en plötslig axisymmetrisk expansion.

Numerisk simulering av turbulent strömning nedströms en plötslig axisymmetrisk expansion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-06-28
Rapportnummer: (FOA C 20758-2.1)
Nyckelord numerisk simulering, turbulent strömning, plötslig expansion, FLUENT
Sammanfattning Ett antal numeriska simuleringar av strömningen nedströms en plötslig axisymmetrisk expansion har utförts med hjälp av programpaketet FLUENT. Inverkan av olika turbulensmodeller, val av beräkningsnät och andra parametrar har studerats, och utförliga jämförelser mellan beräkningsresultat och egna experimentella data har gjorts. Överensstämmelsen mellan numeriska resultat och mätningar är till övervägande del god i synnerhet vad gäller medelhastigheterna. Ingen av de använda turbulensmodellerna förmår dock att helt tillfredsställande förutsäga strömningen. Rapporten innehåller också en utförlig bakgrund till intresset för numeriska simuleringar inom kompetensuppbyggnaden på området SOFRAM-motorer. Slutligen ges ett antal förslag till fortsatt arbete inom delområdet "brännkammarprocesser".
Abstract Numerical simulations of the flow downstream a sudden axisymmetric expansion have been made using the FLUENT computer code. Different turbulence models were tested, and the computational grid and other parameters were varied. Thorough comparisons between the computational results and experimental data, from earlier measurements by the author, were made. It was found that the agreement was fairly good, particularly for the mean velocities. Nevertheless, none of the turbulence models had the ability to predict the flow entirely. The report also contains a background to the interest for numerical simulations of the solid-fuel ramjet flowfield and suggestions for continued work in the area of combustion chamber processes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182