Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Site validation for a new seismic miniarray in northern Sweden.

Site validation for a new seismic miniarray in northern Sweden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hammarström Monica, Bähler Suzanna, Gustavsson Matts, Jansson Per-Åke, Nordgren Jan, 7249, 7249
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-09-07
Rapportnummer: (FOA C 20761-2.2)
Nyckelord Substation, Hagfors, Malå, seismisk miniarray
Sammanfattning En ny plats för en seismisk substation har testats och utvärderats. Platsen är belägen i Malå i Västerbotten. Avsikten med en ny substation är att komplettera Hagforsstationen och på så sätt förbättra lokaliserings- och detektionsförmågan av teleseismiska händelser. Mätuppställningen vid testet bestod av 5 seismometrar. Avståndet mellan de ytterst belägna instrumenten var ca 1200 m. Mätdata motsvarande 1 månads registrering samlades in för analys. Signal till brusförhållanden på detekterade event jämfördes med data registrerade vid Hagforsstationen. En ny substation skulle komplettera övriga stationer i Norge och Finland som tillsammans skulle utgöra ett unikt nätverk av s.k. miniarraystationer.
Abstract A new site for a seismic sub-station has been tested. The site is situated at Malå in Västerbotten, in the northern part of Sweden. The purpose of a new substation, being a complement to the Hagfors station, is to enhance the locating and detecting capabilities of teleseismic events. The test configuration consisted of five seismometers with a largest separation of about 1200 m. Approximately one month of data was collected. Signal-to-noise ratios for some events were compared to data collected at the Hagfors station. A new station would be a complement to the other stations in Norway and Finland and together they would form a unique network of miniarray stations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182