Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Keramer som pansarmaterial

Keramer som pansarmaterial Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekbom L B
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-09-07
Rapportnummer: (FOA C 20762-2.1)
Nyckelord Keram, pansar, kompositpansar, projektilpenetration, mekaniska egenskaper, hållfasthet
Sammanfattning Modernt pansar byggs i ökad utsträckning upp av lager av olika material. Keramer med sin höga hårdhet har visat sig öka effektiviteten hos pansar mot olika typer av stridsdelar, främst projektiler av skilda slag liksom mot RSV. Lätta skydd med kerampansar har beskrivits relativt väl såväl teoretiskt som praktiskt. Utnyttjandet av keramer även i tyngre pansar och deras funktion har endast redovisats i begränsad omfattning. I föreliggande undersökning görs ett försök att specificera de krav som bör ställas på keramer ingående i tyngre pansar. Inledningsvis redovisas keramers sprickbeteende då de utsätts för tryckpåkänningar av skilda slag. Med utgångspunkt från en modell för projektilpenetration, konstateras att faktorer såsom hållfasthet vid chockvågspassage, brottseghet, dynamisk flytspänning, chockvågsimpedans och densitet är av betydelse.
Abstract Modern armour is to an increasing extent built by layers of different materials. Ceramics with their high hardness have been shown to improve the efficieny of armour against different types of warheads, chiefly projectiles of different kinds and shaped charge projectiles. Light weight armours including ceramics has been described both from a theoretical and practical viewpoint. The use of ceramics also for heavy armour application have only been described to a limited extent. In this study efforts are made to specify the demands, which should be put on ceramic materials used for heavy armour applications. Crack initiation and growth in ceramics under compressive load is reviewed. Using a model for projectile penetration, it is obvious that factors like strength under chock wave passage, fracture toughness, dynamic flow stress, chock wave impedance and density are of importance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182