Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brandgasinträngning i skyddsrum genom väggsprickor

Brandgasinträngning i skyddsrum genom väggsprickor Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Onnermark Bengt, Jansson Rolf, Hansson Sven-Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-09-07
Rapportnummer: (FOA C 20764-2.4)
Nyckelord Brand, brandgaser, skyddsrum
Sammanfattning Genom en serie experiment studerades brandgasinträngning i skyddsrum genom väggsprickor. Undersökningen utfördes i en försöksanordning med ett skyddsrum (52 m3), ett utanförliggande brandrum och en mellanliggande betongvägg med en vertikal och jämnbred väggspricka. I undersökningsserien varierades sprickbredden mellan 2 och 50 mm samt bränslet i och ventilationen av brandrummet. I skyddsrummet mättes temperaturen T, röktätheten OD samt koncentrationerna av CO, CO2 och O2. I och vid väggsprickan mättes T, CO och tryckskillnaden mellan väggsprickans in- och utsida. Resultatdelen av rapporten omfattar exempel på mätresultat, extremvärden från samtliga 25 experiment, bedömning av brandmiljöernas farlighet för människor samt en diskussion av möjligheten att använda resultaten till bedömningar för andra skyddsrumsstorlekar. Skadedominerande komponent i skyddsrumsmiljön bedömdes vara CO, i vissa fall i kombination med OD. Undersökningen utfördes med stöd av SRV.
Abstract By a series of experiments, the leakage of fire gases, into a basement shelter (52 m3) was studied. The leak was a vertical crack in the shelter wall. In the series were varied the width of the crack (2-50mm) and the fire environment outside the cracked wall. Within the shelter the temperature T, the optical density OD and the concentrations of CO, CO2 and O2 were measured. In and at the crack T, CO and the pressure difference were measured. In the report examples are given of measured results, extreme values from all 25 experiments and estimates of the danger to man. The possibility to use the results in studies on other shelter sizes is considered. In most experiments CO was judged to be the most harmful component of the shelter environment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182