Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

User´s guide to GRODA. A graphic utility for CANTOR.

User´s guide to GRODA. A graphic utility for CANTOR. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rozen Ulf, Neider Göran, Nilsson Marjorie, Righard Bengt, Svensson Per, Stjernberg Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-11-24
Rapportnummer: (FOA C 20767-2.7)
Nyckelord Groda, Cantor, Grafisk programvara, Presentationsprogramvara, Databassystem för vetenskap och statistik
Sammanfattning Detta är en användarhandledning för Groda, som är en grafisk utmatningsfacilitet till Cantor. Cantor är ett relationsdatabassystem, utvecklat på FOA. Groda har flera metoder för grafisk presentation, med bl a kurvritning, histogram och kartor. En mängd attribut är tillgängliga: linjestilar, färger, markörer etc. Två editorer(plottning,omgivning) förser användaren med ett flexibelt verktyg till att arbeta ut ett bra urval till en parameterbeskrivning. Denna kan lagras i systemets databas och redigeras senare. Groda kan lätt porteras till andra system, då det är skrivet i Pascal och använder en mycket enkel basgrafikmodul(Elfin). Groda-versioner finns f n för datorer av typ Apollo och VAX.
Abstract This is a user´s manual for Groda, a graphic output utility for Cantor. Cantor is a relational data base system, developed at FOA. Groda has several ways for graphic presentation, including scatter plots, bar charts and maps. A lot of attributes are available: line styles, colors, markers etc. Two editors (plotting,environment) provide the user with a flexible means for working out a good choice for a parameter description. This can be stored in the systems data base and edited later. Groda should be easily ported to other systems, since it is written in Pascal and uses a very simple basic graphics module (Elfin). At present there are versions for Apollo and VAX computers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182