Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Icke-linjär växelverkan mellan laserstrålning och aerosoler. Lägesrapport.

Icke-linjär växelverkan mellan laserstrålning och aerosoler. Lägesrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Flaum Mats, Rydlund Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-11-09
Rapportnummer: (FOA C 20768-2.3)
Nyckelord Aerosol, dämpning, spridning, högeffektlaser
Sammanfattning Rapporten redovisar uppläggningen av ett experimentellt projekt, där dynamiken i den icke-linjära växelverkan mellan en aerosol och strålen från en kontinuerlig CO2 laser i effekttäthetsintervallet 102 - 104 W/cm2 studeras. Som bakgrund belyses betydelsen av denna typ av växelverkan för transmissionen av en högeffektlaserstråle genom atmosfären. Därefter beskrivs i detalj det experimentella arrangemanget. Avslutningsvis diskuteras inledande observationer och erfarenheter. Rapporten utgör en första lägesrapport inom ramen för projektet.
Abstract The disposition of an experimental project is described, where the dynamics of the non-linear interaction of an aerosol and a continuous CO 2 laser beam with power density in the interval 10 2 - 10 4 W cm 2 is studied. As a background the importance for high power laser beam transmission through the atmosphere of this class of interaction is illustrated. Then the experimental arrangement is described in detail. Finally preliminary observations and experiences are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182