Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Increase of in-plane compressive forces due to inertia in wall panels subjected to air blast loading.

Increase of in-plane compressive forces due to inertia in wall panels subjected to air blast loading. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Forsen Rickard
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-11-24
Rapportnummer: (FOA C 20769-2.3, 2.6)
Nyckelord Luftstötvågor, byggnadselement
Sammanfattning Då en bärande vägg i en byggnad belastas dynamiskt vinkelrätt mot sitt plan kommer normalkraften i väggen och därmed motståndet att ökas kraftigt p g a tröghetskrafter från massan över väggen. Följaktligen bör man vid beräkning av utböjningen hos en sådan vägg anta en dynamisk motståndsfunktion som varierar med den vinkelräta belastningens intensitet. Detta verkningssätt har simulerats teoretiskt och dynamiska motståndsfunktioner för bärande tegelväggar med olika hållfasthet och massbelastning har beräknats liksom skadekurvor för sådana väggar. I många fall då bärande väggar i bostadshus belastas av luftstötvågor från konventionella vapen är utböjningstiden längre än den positiva fasen (övertrycksfasen) i luftstötvågen. Detta betyder att den negativa fasen (undertrycksfasen) i luftstötvågen kommer att motverka utböjningen och måste därför också tas hänsyn till.
Abstract If a load bearing wall in a building is subjected to a lateral dynamic load the in-plane compressive forces and thus the resistance will increase due to inertia from the mass of storeys above the wall. Consequently it is appropiate to introduce a dynamic resistance function that will vary with the intensity of the dynamic load. The procedure has been theoretically simulated and dynamic resistance functions of load bearing brick masonry walls with different strength and mass load have been calculated. Isodamage curves concerning walls with dynamic resistance functions are presented and compared to traditionally representation. If the response time of a structure loaded by the blast wave from an explosion is considerably longer than the duration of the positive (overpessure) loading phase, which is the case for many load bearing walls in ordinary dwelling houses subjected to explosions from conventional weapons, the negative (underpressure) loading phase will restrain the deflection and needs to be considered.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182