Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

VEBE - Datoriserad dynamisk modell för konventionell vapenverkan i bebyggelse. Arbetslägesrapport 1988/1989.

VEBE - Datoriserad dynamisk modell för konventionell vapenverkan i bebyggelse. Arbetslägesrapport 1988/1989. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindqvist Stig, Forsen Rickard, Holm Gunnar, Hägglund Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-02-07
Rapportnummer: (FOA C 20772-2.5 (2.6, 2.7))
Nyckelord Datormodell, bebyggelse, byggnader, konventionell vapenverkan, stötvåg, splitter, ras, brand, människa
Sammanfattning Rapporten redovisar en prototyp till en datoriserad dynamisk modell för konventionell vapenverkan i bebyggelse. Redogörelsen omfattar uppläggningen av arbetet sam ingångsvärden vad avser miljö, vapenbärare, vapen, stötvåg, splitter, ras, brand och brandspridning. Såväl verkan på byggnader och ledningar som på människa behandlas. Rapporten redogör för arbetet under det första året av en beräknad projekttid på tre år.
Abstract This interim report gives an account of a prototype of a dynamic computer model for conventional weapons effects in urban areas. The report describes the layout of the work and the input values concerning environment, weapons, and effects of blast, weapons fragments, debris, fire and smoke. The effects on buildings and main systems as well as on human beings are discussed. The report comprises the activities during the first year of an estimated project period of three years.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182