Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvecklingsläget beträffande armeringsfibrer och armeringsteknik för polymerbaserade kompositer. Konsekvenser för flygplansstrukturer.

Utvecklingsläget beträffande armeringsfibrer och armeringsteknik för polymerbaserade kompositer. Konsekvenser för flygplansstrukturer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson F
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-03-13
Rapportnummer: (FOA C 20777-2.5)
Nyckelord Kolfiber, borfiber, kiselkarbidfiber, aramidfiber, polyetenfiber, metallfiber, termoplastfiber, hybridarmering, 3-dimensionell armering
Sammanfattning Rapporten innehåller en genomgång av fibrer för krävande användning i lastbärande strukturer. Behandlade fibrer är kol-, bor-, kiselkarbid-, aramid-, polyeten-, metall- och metalliserad fiber samt termoplastfibrer som matrismaterial. Vidare behandlas ny fiberteknik som hybridarmering och 3-dimensionell armering. Med nya fibrer och ny fiberteknik kan markanta viktvinster göras.
Abstract A rewiev is made concerning fibres used in advanced load carrying structures. Covered fibres are carbon, boron, silicon carbide, aramide, polyethylene, metal and metallized fibres and thermoplastic fibres as matrix resin. New fibre technologies like hybrid reinforcement and 3-dimensional reinforcement are also covered. With new fibres and reinforcing technologies substantial weight reductions can be obtained.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182