Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sökrutin för optimering av effekten i ett vindkraftverk med variabelt varvtal.

Sökrutin för optimering av effekten i ett vindkraftverk med variabelt varvtal. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Landkvist B, Ulen Eskil
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-03-13
Rapportnummer: (FOA C 20779-2.1)
Nyckelord Reglering av vindkraftverk, varierande varvtal
Sammanfattning Vindkraftverk med variabelt varvtal bör vanligen gå med optimalt varvtal dvs ett speciellt varvtal för varje vindhastighet. Rapporten beskriver ett praktiskt försök med en sökrutin, som automatiskt ställer in den lämpliga justeringen i den återkoppling, som erfordras.
Abstract Wind power machine with variable speed should normally go with optimal velocity ratio. The report describes a practical experience with a search routine, which automatically gives the gain in the necessary feedback loop.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182