Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ARALL (aramid aluminium laminat), en litteraturstudie.

ARALL (aramid aluminium laminat), en litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bogegård S
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-03-08
Rapportnummer: (FOA C 20782-2.5)
Nyckelord ARALL, egenskaper, utmattning, korrosion, tillverkning
Sammanfattning ARALL är ett kompoundmaterial bestående av tunna skikt av kevlar-epoxi komposit bundna mellan tunna (0,3 mm) höghållfasta aluminiumplåtar. Därigenom förenas de goda utmattningsegenskaperna hos kevlarkompositen med aluminiums miljötålighet, vilket leder till att påtagliga viktvinster kan göras. Konstruktioner av materialet kan tillverkas med konventionell teknik. Kommersiell tillämpning kan förväntas inom några år.
Abstract ARALL is a high strength Kevlar composite bonded between thin sheets of a high strength aluminium alloy. It combines the good fatigue and crack growth properties of Kevlar-Epoxi composites with the environmental durability of aluminium. The material is 15% less dense than monolitic aluminium and the tensile properties are claimed to be 15 to 30% better. The material can be processed like ordinary aluminium alloys. Commercial exploitation is expected within a few years.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182