Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Observation and modelling of internal waves in a strongly stratified ocean.

Observation and modelling of internal waves in a strongly stratified ocean. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wickerts Sture, Källen E
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-04-05
Rapportnummer: (FOA C 20784-2.7)
Nyckelord Internal waves, Kelvin-Helmholtz instability, breaking waves
Sammanfattning En studie av inre vågor med ett sensorsystem, kallat CAT (Conductivity And Temperature) som mäter temperatur och salthalt. I skikt med markerad gradient i salthalt och/eller temperatur kan inre vågor lätt spåras i de tidsberoende mätvärdena. En från ytan bogserad undervattenskropp genererade inre vågor. Inre vågor observerades under lång tid. Från början inom ett frekvensband mellan 0,005 och 0.01 Hz. Senare på högre frekvenser upp till övre gränsfrekvensen som sammanföll med Brunt-Väisälä-frekvensen. Vertikal omblandning genom brytande inre vågor observerades. Tunna skikt med Kelvin-Helmholtz instabiliteter kunde även observeras före generering av inre vågor. Dessa instabiliteter berodde på kraftig strömändring i havet.
Abstract A study of internal waves in the ocean with a sensor system named CAT (Conductivity And Temperature) which measures temperature and salinity in a vertical column. In layers with marked gradient in salinity and/or temperature internal waves are easily found in the time dependent data set. A towed underwater object generated the internal waves. Internal waves were then observed for a long period of time. From origin of a frequency band between 0.0005 and 0.01 Hz, later on higher frequencies up to the cut-off frequency, which was the Brunt-Väisälä frequency. Mixing effect due to breaking internal waves could be observed. Thin layers with Kelwin-Helmholtz instabilities were also observed even before the generation of internal waves. These instabilities are caused by strong current shear in the environment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182