Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fältreparation av ballistiskt skadade kolfibrer/ epoxilaminat.

Fältreparation av ballistiskt skadade kolfibrer/ epoxilaminat. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson L
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-04-05
Rapportnummer: (FOA C 20785-2.5)
Nyckelord Fält reparationer, kolfiber/epoxi laminat, ballistisk skada
Sammanfattning Ballistiskt skadade kolfiber/epoxi laminat reparerades med utrustning anpassad till förbandsnivå, sk fältreparation. Infälld reparation med två olika uppläggningsmetoder användes. Reparerade laminat dragbelastades till brott varvid brottlasten registrerades. Draghållfastheten var 55-75% av oskadat laminats hållfasthet. Draghållfastheten för oreparerat ballistiskt skadat laminat är 50-60%. Det är därför ytterst tveksamt om fältreparation i syfte att återställa hållfastheten är lönsam i detta fall. Tiden för reparationsmomentet uppmättes och befanns vara ung 180 min.
Abstract Carbon fibre laminates with ballistic damage were repaired with equipment used for field repair. Flush scarf repair were used with two different layer configurations, cup and butt. Repaired laminates were loaded in tension until fracture. Tensile strength were 55-75% of undamaged laminate. Tensile strength for unrepaired ballistically damaged laminate were 50-60%. The improvement in strength is insignificant. Therefore, under these conditions, its uncertain if repair is the right procedure. Filling and surface treatment is probably more economical. Time for repair were measured to 180 minutes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182