Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förbättrade mekaniska egenskaper hos kompositkrut med hjälp av Tepanol och trimetylolpropan.

Förbättrade mekaniska egenskaper hos kompositkrut med hjälp av Tepanol och trimetylolpropan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundgren Roger
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-05-29
Rapportnummer: (FOA C 20786-2.1)
Nyckelord Raketkrut, hållfasthet, mekaniska egenskaper, polyaminer, aziridiner, förstärkande medel, MAPO, Tepanol, trimetylolpropan, TMP
Sammanfattning Ett raketkrut med hydroxylterminerad polybutadien (HTPB) som bindemedel, ammoniumperklorat (AP) som oxidationsmedel och ett förstärkande medel (Tepanol) har tillverkats och dragprovats. Resultaten jämförs med ett motsvarande raketkrut där en reaktionsprodukt av tris 1-<(2-methyl-) aziridinyl> fosfinoxid (MAPO) och vinsyra använts som förstärkande medel. Tepanolkrutet uppvisar likvärdig hållfasthet som MAPO-krutet men har högre brottöjningsgräns och lägre sekantmodul. Dessutom har ett raketkrut tillverkats och dragprovats, där trimetylpropan (TMP) tillsätts i bindemedlet för att öka tvärbindningsgraden. TMP i bindemedlet höjer sekantmodulen och sänker brottöjningsgränsen.
Abstract A rocket propellant containing hydroxyl terminated polybutadiene (HTPB) as a binder ammonium perchlorate (AP) as an oxidizer and a bonding agent called Tepanol has been produced and tensile tested. The results are compared versus an equivalent rocket propellant where a product of tris<1-(2-methyl) aziridinyl> phosphine oxide (MAPO) and tartaric acid is used as a bonding agent. The Tepanol propellant shows about the same strengh, a higher stress at break and a lower secant modulus. Another rocket propellant has been added to the binder to increase the degree of crosslinking. TMP in the binder increase the modulus and lower the stress at break.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182