Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fördelning och inverkan av föroreningar i volframtungmetall.

Fördelning och inverkan av föroreningar i volframtungmetall. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekbom Lars B
Ort: Stockholm
Sidor: 9
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-05-29
Rapportnummer: (FOA C 20787-2.3)
Nyckelord Volfram, tungmetall, förorening-tungmetall, jonmikrosond, SIMS
Sammanfattning Volframtungmetaller är partikelkompositer tillverkade genom smältfassintring. Legeringens seghet är känslig för föroreningsmängden liksom för värmebehandlingsmetoden. Vissa föroreningar ansamlas i fasgränsen partiklar/matris. Sådana element är fosfor och svavel men också oxider av alumonium och kisel. Även små mängder syre, kol och väte ger försämrad seghet. Jonmikrosond, SIMS, har använts för att bestämma fördelningen av legeringsämnen och föroreningar. Relationen mellan halten av olika legeringsämnen och föroreningar i partiklar och matrisen har likaledes bestämts.
Abstract Tungsten heavy metals are particle composites produced by liquid phase sintering. The ductility of the alloy is sensitive to the impurity content and to heat treatment process. Some impurities become concentrated to the interphase boundaries. Such elements are phosphorous and sulphur but also oxides of aluminium and silicon. Also small amounts of oxygen, carbon and hydrogen are deleterious. Ion microprobe analysis, SIMS, has been used to determine the distribution of alloying elements and impurities. The relation between the content of different elements in the particles and in the matrix was also determined.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182