Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

3-Nitro-1,2,4-triazol-5one (NTO) ett nytt sprängämne med hög prestanda och låg känslighet.

3-Nitro-1,2,4-triazol-5one (NTO) ett nytt sprängämne med hög prestanda och låg känslighet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Langlet Abraham
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-05-30
Rapportnummer: (FOA C 20789-2.3)
Nyckelord Explosivämne, hög prestanda, låg känslighet, enkel syntes, NTO, okänslig ammunition
Sammanfattning I ett flertal länder bedrivs forskning i avsikt att ta fram explosivämnen med låg känslighet och höga prestanda. I USA, England och Frankrike har man visat stort intresse för den kemiska föreningen 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO). NTO har höga prestanda och är mycket okänsligt. Rapporten är en litteraturstudie av NTO kompletterad med beskrivning av en syntes av NTO som utförts vid FOA i Ursvik.
Abstract Several countries develop new explosives with high performance and low sensitivity. UK, USA and France have shown a great interest in 3-Nitro-1.2.4-triazole-5-one (NTO). NTO has high performance and low sensitivity. This report is a literature review on NTO, which also includes a description of a synthesis of NTO completed at FOA.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182