Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dyslösa raketmotorer - en teoretisk och experimentell förstudie.

Dyslösa raketmotorer - en teoretisk och experimentell förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wimmerström Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-09-12
Rapportnummer: (FOA C 20790-2.1)
Nyckelord Raketmotorer, dyslös, startraket, krut
Sammanfattning Denna rapport behandlar dyslösa raketmotorer. Detta är ett motorkoncept som varit känt under några decennier men som tidigare inte studerats i Sverige. Med framtida krav på ekonomi och enkelhet har det på senare år framstått som ett intressant alternativ, främst som integrerad startraket för robotar med någon typ av banmotor. Vi försöker emellertid inte här finna en optimal konstruktion. Arbetet är i stället i första hand en förstudie för att definiera fenomen som är specifika för denna motortyp. Vidare har avsikten varit att undersöka om i Sverige tillverkade krutladdningar kan utnyttjas, speciellt beträffande förbränningshastighet och energiinnehåll. De genomförda experimenten har analyserats med hjälp av en enkel teoretisk modell, som visats ge tillräckligt god överensstämmelse. Analysen visar att vi med en dyslös raketmotor teoretiskt bör erhålla ungefär 80% av specifika impulsen hos en konventionell raketmotor. De resterande 20% beror främst på avsaknaden av ett optimalt utloppsmunstycke samt de för denna motortyp karaktäristiska stagnationstrycksförluster, som ukppkommer då gaserna accelereras.
Abstract This report is dealing with nozzleless rocket motors. The concept has been well known for some decades but has not been studied in Sweden before. In an attempt to produce simpler and more economical rocket motors, the concept will be more interesting in the future. The motortype appears to be a logical choise as a booster for Integral-Rocket-Ramjet systems. In this study we are not interested in finding an optimal construction. This report is first of all a study to define phenomena involved with the concept. We have also investigated the possibility to use propellants produced in Sweden. The experiments have been analyzed with a theoretical model that has shown good agreement due to the simplicity of the model. The model predicts the nozzleless motor to develop a specific impulse of 80% of conventional rocket motor. The 20% differential is due primarily to the lack of an optimal nozzle for expanding the exhaus gases at the aft-end and the stagnation pressure losses due to the acceleration of the gases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182