Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Typhuskatalog Arbetsplatsbebyggelse.

Typhuskatalog Arbetsplatsbebyggelse. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Götvall Astrid, Liljegren Karin
Ort: Stockholm
Sidor: 87
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-06-06
Rapportnummer: (FOA C 20791-2.6)
Nyckelord Civilförsvar, typhus, arbetsplatsbebyggelse, byggnader, konstruktionsbeskrivning, vapenverkan, röjning, räddning
Sammanfattning Rapporten beskriver 12 typer av byggnader som avser att representera arbetsplatsbebyggelsen i Sverige. Byggnadstyperna har valts ut med tanke på totalförsvarets behov av en klassificering av bebyggelsen i landet, speciellt vid studier av vapenverkan. För varje typhus redovisas ett typhusexempel. I exemplet ges nödvändiga data för studier av röjningsinsatser vid ras, brand etc. Det ger också underlag för bestämning av skyddsfaktorer för joniserande strålning.
Abstract This report describes 12 types of building constructions typical for Swedish workingplace areas. These types are selected according to the need of the Swedish "total defence" to classify buildings e g in studies of weapons effects. For each type of building, an example is described. In every example the report gives data essential for studies of rescue operations in case of collapsed buildings, fire etc. It also gives data that can be used in shielding calculations for ionizing radiation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182