Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fasseparation i matrissystemet fiberdux 6376.

Fasseparation i matrissystemet fiberdux 6376. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dickman Ola
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-06-06
Rapportnummer: (FOA C 20793-2.7)
Nyckelord Fiberdux 6376, epoxi/PES, fasseparation, SEM, TEM, DMA
Sammanfattning I syfte att fastställa om fasseparation förekommer i systemet 6376 har laminat karaktäriserats med hjälp av SEM, TEM och DMA. Resultaten av analyserna visar att fasseparation med att sannolikhet förekommer i materialet. Strukturen kan betecknas som ett IPN (InterPenetrerande Nätverk) som består av en kontinuerlig epoxirik fas och en kontinuerlig PES-rik fas. Vår bedömning är att de jämförelsevis små skillnader i de härdcykler som används av SAAB ej påverkar strukturen i materialet. Däremot kan kraftigare variationer inverka på strukturen åtminstone vad gäller det periodiska avståndet mellan faserna. Det är troligare att skillnader i brottsegheten mellan olika laminat beror på skillnader i tvärbindningstätheten (kemisk sammansättning hos prepregen) än på skillnader i strukturen.
Abstract In order to determine if phase separation occures in the matrix system 6376 laminates have been characterized with SEM, TEM and DMA. Phase separation is indicated by SEM and TEM. The structure is probably best characterized as an IPN (InterPenetrating Network) with one continuous epoxyrich phase and one continuous PES-rich phase. In our opinion does the small differences in the cure cycles used by SAAB influence the structure of the material. On the other hand may greater differences have influence on the periodic distances between the phases. Any differences in toughness between different laminates are probably because of differences in chemical composition rather than in structure.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182