Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brandgasinträngning genom taksprickor i skyddsrum.

Brandgasinträngning genom taksprickor i skyddsrum. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jansson Rolf, Onnermark Bengt, Altvall Lars-Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-05-30
Rapportnummer: (FOA C 20794-2.4)
Nyckelord Brand, brandgaser, skyddsrum
Sammanfattning Undersökningen utfördes genom en serie experiment med ett skyddsrum (21 m2), ett ovanförliggande brandrum och ett mellanliggande betongbjälklag (20 cm). Taksprickorna efterliknades genom rader av hål i bjälklaget (n x 10 cm2). I experimentserien varierades branden samt antalet öppna och bränsletäckta hål. Några experimentpar gjordes vid olika vind utanför brandrummets fönsteröppning. Vid experimenten mättes bl a kolmonoxid (CO), röktäthet och temperatur i skyddsrummet samt tryckskillnaden mellan över- och undersidan av ett bjälklagshål. I fem av de tolv experimenten mättes skadligt hög CO-koncentration (max 570 ppm) i skyddsrummet. Vindhastigheten vid brandrummets fönsteröppning bedömdes vara av stor betydelse. Undersökningen utfördes med stöd av SRV.
Abstract The investigation was performed in a series of experiments; with a basement shelter (21 m2), a fire room above and a concrete slab (20 cm) between the rooms. The ceiling cracks were simulated by rows of holes (n x 10 cm2) in the ceiling slab. In the series were varied the fire and the number of open and fuel covered holes. Two pairs of experiments were performed at various wind conditions outside the fire room opening. At the experiments were measured i.a. carbon monoxide (CO), the optical density of smoke (OD) and the temperature in the shelter. In most experiments was measured the difference of gas pressure between the upper and lower side of a ceiling hole. In five of the twelwe experiments was measured a harmful level of CO (max 570 ppm) in the middle of the shelter. The effect of the wind pressure at the fire room opening, was found to be important.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182