Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reglering av vindkraftverk. Kopplingen mellan yawrörelsen och tornets sidrörelse.

Reglering av vindkraftverk. Kopplingen mellan yawrörelsen och tornets sidrörelse. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulen Eskil
Ort: Stockholm
Sidor: 96
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-06-06
Rapportnummer: (FOA C 20795-2.1)
Nyckelord Vindkraftverk, urvindvridning, variabelt varvtal
Sammanfattning Vid reglering av vindkraftverk medelst urvindvridning visar det sig att en koppling förefinns mellan yawrörelsen och tornets dåligt dämpade sidresonans. Kopplingen beror på att maskinhusets tyngdpunkt ej sammanfaller med vridaxeln. I rapporten visas att man kan införa en dämpning av sidresonansen genom att införa en dynamisk momentåterkoppling i yawservot. En ganska detaljerad simulering har genomförts med utnyttjande av ett pumpreglerat yawservo.
Abstract When controlling a wind power station by means of yaw movement there is a coupling between the yaw movement and the poor damped lateral resonance of the tower. This coupling depends on the fact that the center of gravity of the nacelle differs from the turning axis of the yaw movement. In the report it is shown that a damping of the tower resonance can be introduced by having a dynamic torque feedback in the yaw servo. A rather detailed simulation is performed when using a pump regulated yaw servo.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182