Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vidareutveckling av GRADA - klippning, segmenthantering och inmatning.

Vidareutveckling av GRADA - klippning, segmenthantering och inmatning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjöland Barbro, Hofmann Sven-Erik, Sjöland Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-08
Rapportnummer: (FOA C 20796-2.5)
Nyckelord Ada, datorgrafik, grafiksystem, rörliggrafik, segment, klippning, computer graphics, graphical systems, clipping routine, animation
Sammanfattning GRADA står för Grafik i Ada. En tidigare utgiven rapport, "GRADA - ett grafikpaket i ADA", FOA rapport C 20741-2.7, beskriver de första tre paketen som utvecklades inom Gradasystemet. Systemet har därefter utvidgats med rörlig grafik (som bygger på s k segmenthantering). P g a detta har även ett paket med klipprutiner utvecklats. Där finns rutiner för att klippa linjer och fyllda ytor mot en rektangel, så att endast delar innanför rektangeln ritas ut. Ett paket för att kunna ta emot signaler från ett pekredskap av typen mus har också skapats. Med hjälp av detta paket kan man trycka på en knapp när pekredskapet pekar på önskad punkt på skärmen, och punkten lämnas då till det anropande programmet. Punkten ges i det koordinatsystem som är definierat på skärmen. Dessa nyutvecklade delar är ämnet för denna rapport.
Abstract GRADA is a system for graphics in Ada. In an earlier FOA report, "GRADA - a graphical package in Ada", FOA report C 20741-2.7, (in Swedish) the first three packages in the system are described. Since then, the system has been further developed. Features are added for segment handling, to make graphical symbols move on the screen. Clipping routines for lines and filled areas within a rectangular border line are also added. Finally a package for input by "mouse clicking" is added. These new parts of the system are presented in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182