Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metoder för beräkning av kortaste vägen mellan två punkter i planet med hänsyn till hinder i form av disjunkta, enkelt slutna polygoner. En litteraturöversikt.

Metoder för beräkning av kortaste vägen mellan två punkter i planet med hänsyn till hinder i form av disjunkta, enkelt slutna polygoner. En litteraturöversikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hagwall Karin
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-03
Rapportnummer: (FOA C 20798-2.7)
Nyckelord beräkningsgeometri, visibility graph, shortest path, computational geometry
Sammanfattning Problemet att försöka hitta kortaste vägen mellan två punkter, med hänsyn till hinder, har många tillämpningar. Till problemet finns också många lösningsmetoder. Vi ger en kort översikt över tillämpningarna, och koncentrerar oss på lösningar till det fall där hindren består av disjunkta enkla polygoner i planet. Ett antal metoder för att lösa problemet presenteras. Man kan konstatera att vad som är bästa metod är helt beroende av problemets natur: om hindren är få eller många, om de ligger tätt eller glest, etc. Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete vid Institutionen för tillämpad matematik och databehandling, FOA 2, och framlagd vid KTH/NADA..
Abstract The problem of trying to find the shortest path between two points, with respect to obstacles, has many applications. There are also many solutions to the problem. This report gives a short survey of the applications. Then it deals with solutions to the case where the obstacles are disjoint simple polygons in the plane. A number of methods are presented and discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182