Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Krönika över stridsförloppsstudieverksamheten vid FOA 2 Grindsjön inom armens studieområde Direkt Eld, 1961-1987.

Krönika över stridsförloppsstudieverksamheten vid FOA 2 Grindsjön inom armens studieområde Direkt Eld, 1961-1987. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edman Kaj
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-03
Rapportnummer: (FOA C 20806-2.7)
Sammanfattning Rapportens syfte är att ge översiktlig och kortfattad slutredogörelse för stridsförloppsstudier inom infanteriets och pansartruppernas områden. Viktigare rapporter presenteras koncentrerat i separat hemlig rapport. Rapporten behandlar i huvudsak verksamheten inom Försvarets forskningsanstalt, Huvudavdelning 2/Institution 25, även om den har bedrivits i intim samverkan med olika armemyndigheter.
Abstract The aim of this report is to present a short review of the combat course studies concerning the infantry and armor tank-antitank combat area. The more important reports (published or in preparation) are shortly presented in a classified report. This report deals mainly with work carried out at the National Defence Research Establishment, Department of weapons systems, effects and protection, Division of terminal ballistics and vulnerability, even if the work has been pursued in close cooperation with a variety of army authorities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182