Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biologiska ljud i Sveriges kustvatten, en orienterande studie och sammanställning av erhållna uppgifter och mätdata.

Biologiska ljud i Sveriges kustvatten, en orienterande studie och sammanställning av erhållna uppgifter och mätdata. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Helgodt Rolf, Larsson Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-09-12
Rapportnummer: (FOA C 20807-2.7)
Nyckelord Ljud, undervatten, biologiskt ursprung
Sammanfattning Vid analys av hydrofonljud önskar man kunna särskilja de ljud som är av biologiskt ursprung. Kunskapen om biologiska ljud i vatten är ringa i Sverige. Institutionen för hydroakustik och seismologi på FOA har försökt få en överblick av områdets karaktär och svårighetsgrad och göra en sammanställning av erhållen information i första hand vad som gäller för Östersjön.
Abstract When analyzing sounds from passive sonars it is valuable to distinguish sounds of biological origin. A survey of the subject and results from measurements are given. Especially concerning the conditions in the Baltic Sea.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182