Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

KONTAKTVERKAN 1. Sprängladdningars kontaktverkan på armerade betongplattor.

KONTAKTVERKAN 1. Sprängladdningars kontaktverkan på armerade betongplattor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonasson Torbjörn
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-09-27
Rapportnummer: (FOA C 20809-2.6)
Nyckelord Kontaktverkan, byggnader, experiment
Sammanfattning En kontaktverkande laddning ger inte alltid större skador på en armerad betongplatta än en laddning på distans, olika sprängämnen ger olika skador och försök i skala 1/4 kan översättas till fullskala. Ovanstående är en del av de resultat som kom fram när elever från Militärhögskolan med handledare från FOA Grindsjön utförde försök med kontaktverkande laddningar mot armerade betongplattor i skala 1/4 och i fullskala. Försöken utfördes på FOA Grindsjön den 12-16 juni 1989. Målet med försöken var bl.a. att hitta ett samband mellan laddningsvikt och håldiameter när en sprängladdning detonerar i kontakt med en armerad betongplatta. 24 sprängladdningar detonerades i kontakt med eller nära en platta och håldiameter, kratervolym m.m. mättes upp.
Abstract The damage of concrete slabs due to contact charges will not always be as great as the damage caused by similar charges at some distance. Different high explosives give different damages and experiments in 1/4 scale can be used instead of full scale. These are some of the results from experiments made by students from Armed Forces Staff and War College under supervision of staff from National Defence Research Establishment, FOA. During 12th to 16th of June in 1989 experiments both in 1/4 scale and full scale were made with contact charges against reinforced concrete slabs. The purpose of the experiments was to find the hole size in the reinforced concrete slabs versus charge weight. 24 shots were made with charges both in contact and at some distance from the slabs and diameter as well as crater volumes were measured.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182