Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Objektklassificering med hjälp av aktiv sonar.

Objektklassificering med hjälp av aktiv sonar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svärdström Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-10-25
Rapportnummer: (FOA C 20811-2.4)
Nyckelord Undervattensteknik, sonarekon, systemidentifiering, objektklassificering, reduktion av modellkodning
Sammanfattning Ett undervattensobjekt som exciteras med en akustisk puls avger dämpade svängningar med för objektet karaktäristiska frekvenser. Analys av dessa svängningar ger möjligheter att klassificera och identifiera objektet. Rapporten behandlar teknik för Fourier- och modellbaserad signalbehandling av dessa frekvenssignaturer. Speciellt behandlas en metod för reduktion av modellordningen vid användande av AR-modeller för att beskriva det karaktäristiska frekvensmönstret och jämföra detsamma med en känd referens. Genom att dela upp svaret på exciteringen i två tidsavsnitt där det första avsnittet beskriver exciteringen och det andra, senare avsnittet avspeglar objektets egenresonanser kan klassificeringen underlättas.
Abstract An underwater object that is stimulated by an acoustic pulse emits subdued oscillations with frequencies that are characteristic of the object. Analysis of these oscillations makes classification and identification of the object possible. This report discusses techniques of Fourier and model based signal processing of these frequency characteristics. It describes in particular a method of reducing the model order when using AR-models to describe the characteristic frequency pattern and comparing the latter with a known reference. Classification can be made easier by dividing the stimulation response into two time periods, the first period describing the stimulation and the second, later period reflecting the eigenfrequencies of the object.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182