Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Degradering av fiberkompositeldrör vid lagring. Del 1. (Examensarbete).

Degradering av fiberkompositeldrör vid lagring. Del 1. (Examensarbete). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elfgren Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-11-15
Rapportnummer: (FOA C 20812-2.5)
Nyckelord Degradering, fiberkomposit, accelererad lagring, kolfiber/epoxi, glasfiber/epoxi, glasfiber/polyester
Sammanfattning Fiberlindade provkroppar i glasfiber/polyester, glasfiber/epoxi och kolfiber/epoxi har lagrats i två olika klimat, 40oC/80% RF och 60oC/80% RF under 6 månader.Rapporten innehåller, förutom fuktupptagningsmätningar under lagringen, resultaten av de mekaniska hållfasthetstester som utförts på respektive fiberkompositmaterial som ett mått på degraderingens storlek.
Abstract Filament wound test specimens of glass fibre/polyester, glass fibre/epoxy and carbon fibre/epoxy were stored 6 months under accelerated conditions, 40oC/80% RH and 60oC/80% RH respectively. This report contains humidity uptake curves and results from the various mechanical tests of the fibre composite materials that were performed as a mean of determining the rate of degradation within the composite.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182