Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lokalisering av hydroakustiska transienter.

Lokalisering av hydroakustiska transienter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjögren Rickard
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-11-28
Rapportnummer: (FOA C 20813-2.2)
Nyckelord Ubåtsskydd, undervattensspaning, transientlokalisering
Sammanfattning En metod för att positionsbestämma hydroakustiska transienter med hjälp av ett antal hydrofoner beskrivs. Utgångspunkten är att man känner hydrofonernas positioner och transientens ankomsttid till respektive hydrofon samt vågutbredningshastigheten. Metoden ställer vissa krav på hydrofonarrayen, t.ex. måste antalet hydrofoner vara minst 4, och hydrofonerna får inte ligga på en exakt rät linje. Anledningen till att dessa begränsningar uppstår förklaras och dessutom anges hur man kan hantera begränsningarna, alternativt undvika dem. Vidare har metoden implementerats i ett datorprogram för PC. Instruktioner för hur man använder detta program ges, och dessutom tillhandahålles ett antal exempel på hur utdata från programmet ser ut, i form av bilder, som bl.a. beskriver hur felet i lokaliseringen påverkas av fel i hydrofonpositioner och ankomsttider.
Abstract A method for localizing hydroacoustic transients by means of a number of hydrophones is described. The initial assumption is that one knows the hydrophone positions, the transient arrival time at each hydrophone and the propagation velocity. The method imposes certain restrictions on the hydrophone array, e.g. the number of hydrophones must be at least 4, and the hydrophones must not lie on an exactly straight line. The reason for these limitations is explained and furthermore, it will be pointed out how they can be coped with, or alternatively, avoided. The method has also been implemented in a computer program for PC. User instructions for the program are given, and furthermore, the program output is illustrated with a number of pictures, describing how the localization error depends on the errors in hydrophone positions and transient arrival times.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182