Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Felanalys vid lokalisering av hydroakustiska transienter

Felanalys vid lokalisering av hydroakustiska transienter Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Blixt Catarina
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-03-13
Rapportnummer: (FOA C 20814-2.2)
Nyckelord Ubåtsskydd, undervattensspaning, transientlokalisering, felanalys
Sammanfattning I rapporten beskrivs en metod för analytisk beräkning av lokaliseringsfelen vid lokalisering av hydroakustiska transienter med hjälp av hydrofonarray. Felen presenteras i form av felnivåkurvor så kallade felellipser. Metoden har implementerats i ett datorprogram för PC. Med hjälp av detta har ett antal olika fall studerats. Dessa redovisas i rapporten.
Abstract A method for analytic calculation of position errors in hydroacoustic transient location is described. The errors are presented in form of error ellipses. The method has been implemented in a computer program for PC. By means of this a number of examples has been studied which are presented in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182