Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hydroakustiska vågutbredningsmodeller.

Hydroakustiska vågutbredningsmodeller. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westerling Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 180
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-01-15
Rapportnummer: (FOA C 20815-2.2)
Nyckelord Hydroakustik, vågutbredning, transmissionsförlust, strålgång, normala moder, paraboliska vågekvationer, flervägsutveckling, Helmholz ekvation
Sammanfattning Denna rapport beskriver några av de traditionella modellerna för att beräkna ljudtrycket i havet från en punktkälla, som sänder ut en viss frekvens. Modellerna är metoden med normala moder, paraboliska vågekvationen, vanlig strålgång och iden bakom generaliserad strålgång, baserad på flervägsutveckling och integraltransformmetoder. Differentialekvationerna härleds ur kontinuummekanikens, och tonvikt läggs på dimensionsriktiga formler och fysikaliska tolkningar av källtermerna. På grunt vatten är bottenförlusterna viktiga, och alltså även randvillkoren vid botten. Därför föreslås en effektiv numerisk metod (Sturmsekvenser och Rayleighkvotiterationer) för att lösa egenvärdesproblemet i normala modmetoden även då botten består av ett oändligt halvrum. Reflektion emot en tvålagers botten (där understa lagret kan ha skjuvvågor) studeras även.
Abstract This report describes some of the traditional models for predicting the sound pressure field in the sea from a point source, transmitting a single frequency. The models include the normal mode method, parabolic wave equation, classical raytracing, and the idea behind generalized raytracing based on multipath expansion and integral transform methods. The differential equations are derived from the equations of continuum dynamics, and emphasis is put on consistent dimensions and physical interpretations of the source terms. In shallow water the bottom loss mechanisms, and hence the boundary conditions at the bottom, are important. An efficient numerical procedure (Sturm sequences and Rayleigh quotient iteration) is proposed for solving the eigen-value problem in the normal mode method even when the bottom is an infinite half space. We also study reflection from a two layer bottom (where the lower layer is modeled as an elastic solid).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182