Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framställning av skadetåliga flygplansstrukturer.

Framställning av skadetåliga flygplansstrukturer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Fritz
Ort: Stockholm
Sidor: 8
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-11-15
Rapportnummer: (FOA C 20820-2.5)
Nyckelord Tillverkningsteknik, skadetålighet, kompositer, flygplansstrukturer
Sammanfattning Rapporten redovisar ett arbete utfört med avsikt att ange lämpligt tillvägagångssätt för att få fram provmaterial för framtida undersökning beträffande skadetålighet. Materialet skall vara tillverkat på sätt som går att tillämpa på flygplansstrukturer. Av tillgängliga metoder har stygnbondning (stitching) av förformar valts kombinerad med injektion av matrisplast (RTM). I valet mellan att köpa material och att framställa det vid eget laboratorium har det senare valts.
Abstract An investigation aimed at choosing a proper course of handling for getting samples for future testing concerning damage tolerance is reported. The samples shall be processed by a method suitable for manufacturing of aircraft structures. Stitching of preforms in combination with resin transfer moulding has been chosen among available manufacturing methods. In house manufacturing has been chosen rather than buying the sample material.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182