Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framkomlighet i övre Norrland. Positionsbestämd spårdjupsmätning med ultraljudsensor och IR-avståndsmätare.

Framkomlighet i övre Norrland. Positionsbestämd spårdjupsmätning med ultraljudsensor och IR-avståndsmätare. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Abrahamson Staffan, Jonsson Tommy, Stjernberg Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-01-15
Rapportnummer: (FOA C 20822-2.6(2.7))
Nyckelord Framkomlighet, nedsjunkning, positionsbestämning, ultraljudssensor, IR-avståndsmätare
Sammanfattning För att undersöka stridsfordons framkomlighet på myrmark har körförsök utförts på två myrar i övre Norrland. Behov av att bestämma ett fordons nedsjunkning (spårdjup) i en godtycklig position har då uppstått. För dessa mätningar har ett försökssystem utvecklats och provats i fält. Systemet består av två huvudkomponenter, dels en ultraljudssensor placerad på fordonet och dels en IR-avståndsmätare placerad i en fix position i linje med fordonet. I denna rapport beskrivs metoden och jämförelser görs med de manuella mätningar som utfördes parallellt.
Abstract Field tests with combat vehicles, in order to predict off-road trafficability have been conducted on bogs. During these field-tests a system for simultaneous determination of sinkage and position of a moving vehicle has been developed and tested. The system consists of two parts, an ultrasonic sensor mounted on the vehicle and an infrared distance-meter placed in a fix position on the ground behind the vehicle. The results are discusses and compared with manual measurements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182