Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Koherens. Grundläggande teori och praktiska problem.

Koherens. Grundläggande teori och praktiska problem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westerlin Viggo
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-01-15
Rapportnummer: (FOA C 20825-2.7)
Nyckelord Koherens
Sammanfattning Föreliggande rapport presenterar den grundläggande teorin bakom koherensbegreppet, tar upp en del svårigheter vid koherensmätningar och vid bedömningen av mätresultaten, samt ger ett par exempel från de utförda försöken utanför Öland och i Stockholms skärgård. Upp till åtminstone några kHz var koherensen hög för hydrofonmellanrum på 500 m. I en följande rapport kommer mätresultaten att redovisas utförligt.
Abstract This work presents the basic theory behind the definition of coherence, takes up some of the difficulties in the measurements of coherence and in the judging of the results, and gives a couple of examples from the performed measurements outside Öland and in the archipelago of Stockholm. Up to at least some kHz the coherence was high for receiver separation of 500 m. In a subsequent report the results of the measurements will be fully accounted for.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182