Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

HSLAB - a program for one-dimensional heat flow problems.

HSLAB - a program for one-dimensional heat flow problems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eker Johan, Vlachos Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-03-05
Rapportnummer: (FOA C 20827-2.4)
Nyckelord Computer program, heat transfer, shelter
Sammanfattning HSLABär ett användaranpassat beräkningsprogram för persondator. Programmet behandlar det instationära temperaturförloppet i en dimension av en flerskiktad skiva som utsätts för värmepåverkan. Programmet tillåter flexibla randvillkor med exempelvis given temperatur eller värmeflöde vid ytan som funktion av tiden. Programmet är skrivet i Turbo Pascal. Den numeriska lösningen är baserad på differensapproximationer med Crank-Nicholson som lösningsmetod. En förenklad modell, inbakad i programmet, ger möjlighet att beräkna temperturen i ett för yttre värmepåverkan utsatt arkiv eller skyddsrum.
Abstract HSLAB is a user-oriented computer program to be run on a personal computer. The program computes the transient temperature development in a heated slab composed of one or several materials. Various boundary conditions are accounted for. The program is written in Turbo Pascal. The numerical solution is based on difference approximations, Crank-Nicholson. A simplified model, inserted into the program, yields the temperature in a shelter or archive exposed to external fire.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182