Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Generell robotsimulator för realtidssimuleringar.

Generell robotsimulator för realtidssimuleringar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Västberg Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-03-05
Rapportnummer: (FOA C 20828-2.7)
Nyckelord Ada, realtid, simulering, robot
Sammanfattning En omvärldssimulator för robotar har designats och implementerats i Ada. Omvärldssimulatorn är uppbyggd dels av en tidigare använd numerisk modell för flygande kroppar, som har modifierats för at kunna användas i realtidstillämpningar, dels av en simulering av servon och givare för att skapa ett gränssnitt mot en styrautomat. Programmet har körts på en VAX 2000 och på ett hårt kopplat mikrodatorsystem. På mikrodatorsystemet uppnåddes simulering i realtid.
Abstract A program for missile simulations has been designed and implemented in Ada. The program simulates both the flight of the missile and the information exchange between the control system and it´s environment. The flight mechanics is based on a formerly used model, modified to be used in a real-time application. The program has been run on a VAX 2000 and on a memory shared, two-processor real-time computer system using FORCE CPU-37ZBE micro computers. The real-time simulation was archieved by the FORCE computers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182