Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Om optimal styrning av robotar.

Om optimal styrning av robotar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Appelgren Per
Ort: Stockholm
Sidor: 80
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-03-06
Rapportnummer: (FOA C 20829-2.5)
Nyckelord Pontryagins maximumprincip, optimeringsalgoritmer, gradientmetoder
Sammanfattning Optimal styrning av robotar har varit föremål för mycket forskning sedan 1950-talet. I rapporten fokuseras intresset främst på minimering av tiden till träff, maximering av robotens sluthastighet eller maximering av dess räckvidd. I studien används en mycket enkel robotmodell. Fyra scenarion presenteras, varav tre avser optimal, öppen styrning. Det fjärde är ett exempel på återkopplad styrning. I anslutning till det fjärde scenariot presenteras också ett par simuleringar, vilka visar vad som kan åstadkommas med sådana styrprinciper. Den optimeringsmetod som avsågs ligga till grund för studien var Pontryagins maximumprincip. De ekvationer, som maximumprincipen resulterar i, visar sig emellertid vara instabila och därmed svåra att lösa numeriskt. Därför har i stället optimering med hjälp av gradientmetoder studerats. Två gradientalgoritmer som i detta fall skulle kunna vara effektiva presenteras och analyseras.
Abstract Large research efforts have been made in the area of optimal control for guided missiles since the 50´s. In the report, the interest if focused on minimization of time to intercept, maximization of terminal velocity or maximization of range. In the study, a very simple model of the missile is used. Four scenarios are described, of which three concern optimal control. The fourth scenario examplifies feed-back control. In connection to the fourth scenario, a sequence of simulations is presented. These simulations demonstrate what can be achieved by control principles where feed-back is present. The optimization method, on which the study is based, is Pontryagin´s maximum principle. The maximum principle results in a set of differential equations, which specify necessary conditions for optimal control. However, these equations are very bad conditioned, and it is very difficult to solve them (both analytically and numerically). Hence, other optimization algorithms are demanded. Two gradient algorithms, which might be efficient, are presented and analyzed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182