Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brandmiljö vid utrymningsvägar från källarskyddsrum.

Brandmiljö vid utrymningsvägar från källarskyddsrum. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Onnermark Bengt, Jansson Rolf, Nireus Kjell
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-03-06
Rapportnummer: (FOA C 20830-2.3)
Nyckelord Brand, skyddsrum, utrymning
Sammanfattning Genom en serie experiment studerades brandmiljön (temp T, röktäthet OD, kolmonoxid CO) längs den inre utrymningsvägen från ett källarskyddsrum, vid brand i den ovanliggande byggnaden. I experimentserien varierades brandens läge (plan 1 och 2), byggnadens brandventilation, bränslet samt utpassering från plan 1 eller 05 i trapphuset. Bedömningen av möjligheten att utpassera gjordes med erhållna maximala brandmiljödata samt antaganden om människans skadekänslighet för T, OD, CO och utpasseringsexponeringstiden. Några viktiga resultat var att utpassering var möjlig vid brand på plan 2, men ej genom någon av utgångsdörrarna vid brand på plan 1. Brandmiljön försämrades ej avsevärt på källarplanet (plan O). Undersökningen utfördes på uppdrag av och med ekonomiskt stöd av SRV.
Abstract In an experimental investigation was studied the fire environment along the escape route from a basement shelter at various fires in the building above. The escape route was through a basement compartment (floor O), through the lower part of the staircase well and out from the floor 1. The measured components of the fire environment were the gas temperature T, the optical smoke density OD and the concentration of carbon monoxide CO. In the series of 12 experiments were varied the site of the fire, the ventilation openings and the fuel. Some results were as follows. Safe escape was possible when the fire was at floor 2. Escape was not possible, when the fire was at floor 1 - in an appartment adjoined to the stairwell. The fire environment in the basement was not severely impaired in any experiment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182