Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skador på glasrutor vid sprängämnesdetonationer.

Skador på glasrutor vid sprängämnesdetonationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Forsen Rickard, Selin Börje
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-03-28
Rapportnummer: (FOA C 20832-2.3)
Nyckelord Explosioner, glasrutor, byggnader, datormodell
Sammanfattning Ett datorprogram som beräknar laddningsvikt som funktion av avstånd från detonerade sprängladdningar där glasrutor krossas har tagits fram. I datorprogrammet används en beräkningsmetod framtagen av Eddy Abrahamsson 1976. I rapporten redovisas beräknade samband mellan laddningsvikt och krossningsavstånd för glasrutor med olika geometrier och jämförelser görs med andra beräkningsmetoder och med inträffade skador. Anvisningar lämnas för dokumentation av fönsterskador som grund för uppskattning av laddningsvikt efter inträffade explosioner
Abstract A computer code calculating charge weight versus standoff from high explosive detonations where glass panels break has been evaluated. The computer program uses a method by Eddy Abrahamsson 1976. In the report diagrams concerning charge weight versus standoff to breakage of glass panels with different geometries are presented and comparison are made to other computational methods and to actual incidents. Rules are given for documentation of damage to glass panels after explosions to form the basis of calculation of charge weight.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182