Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framkomlighet i övre Norrland. (FrÖN). Körförsök på tjälad myrmark.

Framkomlighet i övre Norrland. (FrÖN). Körförsök på tjälad myrmark. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Jonas F
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-07-09
Rapportnummer: (FOA C 20833-2.6, 2.7)
Nyckelord framkomlighet, myrmark, körförsök, vinterförsök, tjäle, tjäldjup, cross country mobility, peatland, test drives, winter testing, frost, frost depth
Sammanfattning Körförsök på tjälad myrmark har genomförts. Syftet med försöken var att få en jämförelse till de försök som gjorts under otjälade förhållanden. Inför försöken följdes utvecklingen hos tjäl- och snödjupen på försöksområdet. Dessutom mättes snöns densitet och hårdhet i anslutning till försöken. Körning skedde spår i spår på oplogade banor, max 30 passager. Körtiden för varje passage mättes för beräkning av passagehastigheter. Ett ytterligare syfte med försöken var att bygga upp kompetens att utföra fältförsök vintertid.
Abstract Test drives on frozen peatland have been carried out. The main purpose of the tests was to make a comparison with previously made tests on unfrozen peatland. Another was to develop competence to carry out field tests under winter conditions. The development in frost- and snow-depth were measured during a period of three months before the tests. Density and hardness of the snow were measured at the same time the tests took place. The vehicles were driven in test-tracks one for each vehicle. Maximum number of passages were 30. The time needed to complete each passage was registered for later calculation of vehicle speed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182