Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fältförsök med intern våggenerering i Östersjön, augusti 1990.

Fältförsök med intern våggenerering i Östersjön, augusti 1990. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Källen Erland, Dahlqvist Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-04-04
Rapportnummer: (FOA C 20834-2.7)
Nyckelord Interna vågor, turbulent omrörning, turbulens
Sammanfattning Med hjälp av en mindre undervattensfarkost har intern våggenerering studerats i Stockholms skärgård under en dag i augusti, 1990. Temperatur-och salthaltsprofiler samt tidsserier av temperaturen i termoklinnivå uppmättes. Av profilerna framgår att endast en svag termoklin fanns utvecklad vid mättillfället. Resultatet av temperaturtidsserierna är därför magert och någon klar intern vågsignal kunde inte påvisas. Vertikalprofilerna visar dock tydligt ett inflytande från den turbulenta omrörning som genereras av undervattensfarkosten.
Abstract Generation of internal waves have been studied in a field experiment in Stockholm archipelago during one day in August 1990. A small underwater vehicle was utilized to generate the waves. Vertikal profiles of temperature and salinity were taken at approximately two hour intervals. In addition temperature was measured at the thermocline level with a time resolution of one second. During the day of the measurements only a weak thermocline was present and thus the internal waves generted were very weak. In the time temperature series no clear internal wave signal could be found and model calculations show that the internal wave signal should be below the sensitivity treshold of the measuring equipment. The vertical profiles, however show a clear time variation which can be associated with turbulence generated by the underwater vehicle. The thermocline is lifted after the vehicle has passed below the thermocline and the time scale of the lifting agrees well with intensity of the turbulent energy generated by the vehicle.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182